;

Velkommen i Mens Section

Formål

Mens Sections formål er at dygtiggøre og udvikle såvel gamle som nye spillere, at diskutere golf- og etiketteregler, at øge spillernes viden herom, skabe mulighed for at spille på nye udfordrende baner, samt at kombinere golfspillet med kammeratligt samvær.

Bliv en del af fællesskabet

Alle mandlige medlemmer af VGC, der er fyldt 21 år og frigivet til spil på den store bane, kan optages i Men’s Section.

Du bliver medlem af Men’s Section ved at tilmelde dig på introduktionsdagen lørdag den 14. marts 2020. Du kan også skrive dig på startlisten ved skranken på en hvilken som helst torsdag, og efterfølgende melde dig ind ved aflevering af scorekort, samt betaling af kontingent til en af adjudanterne.

Som Men’s Section medlem, vil du løbende kunne finde match resultater, ranglister og stillinger samt en medlemsliste med telefonnumre og e-mail adresser. Har du ikke adgang kan du få et login via hjemmesiden vgcms.dk

Rookie Booster

Også i 2020, vil der være én fra Præsidiet, der til torsdagens matcher som udgangspunkt tager rollen som såkaldt  ”Rookie Booster”. Det er vigtigt, at vi får nye medlemmer rigtigt ”ind” i MS så de hutigt bliver en del af fællesskabet og de gode golfoplevelser.

Vi spiller naturligvis alle en rolle, når nye medlemmer banker på døren, men en Rookie Booster holder et særligt vågent øje med nye medlemmer og sikrer, at alle bliver placeret i flights til vores torsdags matcher. Tag derfor godt imod tiltaget - invitér nye MS’ere med i din flight. Nye medlemmer er vigtige for både VGCMS og VGC. 

Start tid er torsdage fra kl. 14:00. Tidligere start SKAL godkendes af Captain da man ellers ikke vil komme i betragtning til præmier. Scorekort skal afleveres inden kl. 20:00. Efterfølgende spisning vil, såfremt andet ikke er oplyst, være ca. kl. 20:15.

Scorekort, der afleveres efter kl. 20:00, kommer som udgangspunkt ikke på dagens resultatliste, med mindre forsinkelsen skyldes et generelt pres på banen. Opnåede point bliver altid registreret til de gennemgående konkurrencer, ligesom handicap reguleres, såfremt resultatet giver anledning til dette.

Gæstespillere fra andre klubber er velkomne mod betaling af 50 kroner i matchfee.

Medlemmer af VGC kan ikke være gæstespillere uden forudgående aftale med præsidiet. Man kan kun deltage som gæstespiller én gang. Gæstespillere deltager udenfor dagens præmierækker, men er berettiget til at modtage præmie for nærmest hullet og birdie, hvis gæsten er tilmeldt disse.

Torsdagsmatcher i Men’s Section er som udgangspunkt tællende runder og handicapregulering vil ske for alle uanset handicap. 

Hvis man vil modtage præmier, eller point til de gennemgående matcher, årets "Tøjeksperten Masters" mv., så skal scorekort indleveres efter endt runde og man skal selvfølgelig have meldt sin ankomst på startlisten.

Kontingent

Kontingent for 2020 er uændret kr. 650,- som bedes overført til nedenstående konto - eller betalt kontant eller via MobilePay ved tilmelding i klubben.

Overføres til: Kontonummer 3618 - 3618132811

MobilePay #: 60920

Skriv dit VGC nr. og Kontingent i kommentarfeltet.