;

Ranglister

Periode: 24 Aug, 2021 - 18 Aug, 2022
Nr Vgc nr. Navn Points Min.
1 1437 A Svend Erik Skovhus 59 4
2 1939 A Michael Kaltoft 54 3
3 1270 B Lars Bo Cæsius 54 5
4 3129 A Lars Pihl 53 4
5 2672 A Søren Priess Gade 52 4
1700 A Keld Hindhede 52 4
7 2940 B Lars Therkelsen 51 3
8 1795 A Michael Suhr 51 4
9 1322 B Keld Hertz Hansen 50 3
10 418 A Niels Lysgaard-Madsen 50 4
11 2993 B Keld Clausen 49 3
12 1869 A Jan Fredsted 48 3
1154 B Christian Hvarre 48 3
14 1701 A Paul Sørensen 48 4
15 4407 A Poul Erik Cæsius 47 2
16 444 A Christian Taul 47 4
17 505 A Peter Worsøe 46 2
4125 A Thomas Mikkelsen 46 2
19 3385 B Steen Petersen 46 3
20 2903 B Jan Carlsen 45 3
21 230 B Peter Leth Kjær 44 2
22 764 A Brian Madsen 44 3
2465 A Paul Ruston 44 3
24 380 A Jan Bertelsen 43 3
518 B Anker Jakobsen 43 3
26 1330 B Jørgen Hansen 42 1
1530 A Mikael FPM Hansen 42 1
28 1235 B Jørgen Basse 42 3
29 4462 B Uffe Mikkelsen 41 2
30 4520 B Kent Neupart Jacobsen 40 3
1113 A Jesper Hansen 40 3
32 630 A Claus Frandsen 39 1
33 422 B John Christiansen 38 1
1532 A Alfred Korsgaard 38 1
35 3495 A Henning Mathiasen 37 1
36 1553 A Kim Vinther 37 3
37 428 B Jakob Preuss 36 1
38 1319 B Hans Jørgen B. Nielsen 35 0
39 1596 B Aage Johansen 35 1
40 2990 B Tommy Hansen 35 2
41 1217 B Stig Brogård Andersen 34 0
4561 B Max Jensen 34 0
43 3062 B Per Møller 34 2
44 720 A Brian Pedersen 33 1
45 542 B Bjarne Petersen 31 0
1293 A Lars Christiansen 31 0
1640 B Henrik Mikkelsen 31 0
48 1315 A Kent Brejnholt 30 0
49 850 A Lars Melson 29 0
50 925 B John Poulsen 28 0
51 932 B Cliff Gandrup Hansen 28 1
2386 A Rene Kildsgaard 28 1
53 1724 A Lars Madsen 26 0
54 278 B Bjarne Grann 26 1
55 284 A Brian Danebod 25 0
1084 B Frank L. Andersen 25 0
1549 B Thorkild Høj 25 0
3026 B Jens Jørgensen 25 0
3465 B Danny Golan 25 0
3638 B Lars Kjeldsen 25 0
5236 A Jakob Just Bentsen 25 0
62 4316 B Brian Hansen 25 1
63 4036 B Jørn Bylling Andersen 23 0
1661 A Peter Larsen 23 0
65 2302 A Hans Henrik Mathiasen 22 0
4348 A Michael Rand 22 0
3867 B Svend Drøhse 22 0
68 3132 A Ole Mathiasen 20 0
2489 A Frede Søgaard 20 0
70 1407 A Henrik Fink Stidsen 19 0
71 4548 A Peter Sørensen 17 0
72 2883 B Peter Kristensen 16 0
73 1720 B Lars Peter Andersen 15 0
1151 B Arne Josefsen 15 0
1348 B Erik Jørgensen 15 0
76 111 B Palle mini Jensen 14 0
1837 B Lars Frandsen 14 0
1698 A Lars M. Hansen 14 0
4541 B Hans Peter Munk-Andersen 14 0
80 2375 B Carsten Kjærgaard 13 0
81 1461 B Brian Jensen 11 0
82 1541 B Frank Lawcock 10 0
2998 B Svend Nicolaisen 10 0
84 3191 B Flemming Mørk 9 0
85 2628 B Henrik Nygaard Jensen 8 0
935 B Jesper Maack 8 0
87 828 B Bent Rotbøl 7 0
4228 A Gert Haagensen Nielsen 7 0
89 1786 A Torben Hviid 6 0
90 1851 B Bent Hansen 5 0
2583 B Kenn Pontoppidan 5 0
1445 B Palle Pagh 5 0
93 1311 B Lars Knudsen 4 0
1930 B Stig Caspersen 4 0
4947 B Jesper Just 4 0
96 3582 B Jørgen Poulsen 3 0
97 1995 A Mikkel Mikkelsen 2 0
Periode: 01 Jan, 2022 - 31 Dec, 2022 spillere med mindst 3 runder
Nr Vgc nr. Navn Brutto # runder.
1 418 Niels Lysgaard-Madsen 75.3 3
2 380 Jan Bertelsen 77.0 3
3 2465 Paul Ruston 77.8 4
4 444 Christian Taul 79.3 3
5 4125 Thomas Mikkelsen 79.7 3
6 1701 Paul Sørensen 80.8 4
7 284 Brian Danebod 81.0 4
8 1700 Keld Hindhede 82.8 4
9 2672 Søren Priess Gade 83.0 3
10 630 Claus Frandsen 83.3 4
11 505 Peter Worsøe 84.0 4
12 1698 Lars M. Hansen 85.8 4
1530 Mikael FPM Hansen 85.8 4
14 764 Brian Madsen 86.0 3
15 1532 Alfred Korsgaard 86.3 4
1869 Jan Fredsted 86.3 4
17 1113 Jesper Hansen 86.3 3
18 5236 Jakob Just Bentsen 86.7 3
19 1348 Erik Jørgensen 87.3 3
20 1293 Lars Christiansen 88.0 3
21 1661 Peter Larsen 89.0 3
22 1553 Kim Vinther 89.3 4
23 1330 Jørgen Hansen 89.3 3
24 1724 Lars Madsen 89.7 3
25 278 Bjarne Grann 90.0 3
26 2903 Jan Carlsen 90.3 4
27 422 John Christiansen 91.0 3
28 1437 Svend Erik Skovhus 91.3 3
29 3062 Per Møller 91.7 3
30 3495 Henning Mathiasen 92.0 3
1270 Lars Bo Cæsius 92.0 3
32 428 Jakob Preuss 92.0 4
33 1322 Keld Hertz Hansen 92.5 4
34 1154 Christian Hvarre 94.3 4
35 1837 Lars Frandsen 94.5 4
2990 Tommy Hansen 94.5 4
4947 Jesper Just 94.5 4
38 1235 Jørgen Basse 96.0 3
39 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 96.0 4
40 4316 Brian Hansen 96.3 4
41 3385 Steen Petersen 97.3 3
42 2375 Carsten Kjærgaard 98.0 3
43 4561 Max Jensen 98.0 4
44 1640 Henrik Mikkelsen 99.0 3
45 1596 Aage Johansen 101.0 3
46 4407 Poul Erik Cæsius 101.3 3
47 925 John Poulsen 101.5 4
48 935 Jesper Maack 103.7 3
2940 Lars Therkelsen 103.7 3
50 1151 Arne Josefsen 105.0 3
51 3191 Flemming Mørk 107.0 4
52 3727 Julian Nielsen 107.3 3
53 518 Anker Jakobsen 107.5 4
54 4036 Jørn Bylling Andersen 110.3 3
55 3867 Svend Drøhse 117.3 4
Periode: 01 Jan, 2022 - 31 Dec, 2022 spillere med mindst 3 runder
Nr Vgc nr. Navn Hallington # runder.
1 1640 Henrik Mikkelsen 72.0 5
2 418 Niels Lysgaard-Madsen 71.8 4
3 1270 Lars Bo Cæsius 71.6 7
4 1939 Michael Kaltoft 71.5 6
5 850 Lars Melson 70.0 4
3495 Henning Mathiasen 70.0 6
7 542 Bjarne Petersen 69.8 4
8 2940 Lars Therkelsen 69.7 7
9 2465 Paul Ruston 69.6 5
10 1869 Jan Fredsted 69.5 4
1596 Aage Johansen 69.5 4
1154 Christian Hvarre 69.5 6
13 3385 Steen Petersen 69.4 5
14 1322 Keld Hertz Hansen 69.3 4
15 1113 Jesper Hansen 69.2 5
16 1235 Jørgen Basse 68.8 4
17 4548 Peter Sørensen 68.5 4
18 2672 Søren Priess Gade 68.4 7
19 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 68.3 4
20 444 Christian Taul 68.0 5
21 630 Claus Frandsen 67.8 5
22 4036 Jørn Bylling Andersen 67.7 3
23 518 Anker Jakobsen 67.5 6
24 4348 Michael Rand 67.3 4
3129 Lars Pihl 67.3 6
1700 Keld Hindhede 67.3 7
27 764 Brian Madsen 67.2 5
28 4541 Hans Peter Munk-Andersen 67.0 3
1315 Kent Brejnholt 67.0 6
30 380 Jan Bertelsen 66.8 4
5236 Jakob Just Bentsen 66.8 4
1553 Kim Vinther 66.8 5
1532 Alfred Korsgaard 66.8 5
2903 Jan Carlsen 66.8 5
1330 Jørgen Hansen 66.8 6
36 1720 Lars Peter Andersen 66.7 3
37 4407 Poul Erik Cæsius 66.5 4
828 Bent Rotbøl 66.5 4
278 Bjarne Grann 66.5 4
40 3062 Per Møller 66.3 6
41 1701 Paul Sørensen 66.2 5
1293 Lars Christiansen 66.2 5
43 4462 Uffe Mikkelsen 66.0 3
1795 Michael Suhr 66.0 4
45 1437 Svend Erik Skovhus 65.8 5
4520 Kent Neupart Jacobsen 65.8 5
47 2302 Hans Henrik Mathiasen 65.7 6
48 422 John Christiansen 65.4 5
49 428 Jakob Preuss 65.3 4
1217 Stig Brogård Andersen 65.3 6
51 3132 Ole Mathiasen 65.0 4
52 2489 Frede Søgaard 64.7 6
53 1661 Peter Larsen 64.3 4
54 1461 Brian Jensen 64.0 3
4125 Thomas Mikkelsen 64.0 4
1530 Mikael FPM Hansen 64.0 5
1084 Frank L. Andersen 64.0 5
58 4316 Brian Hansen 63.8 4
720 Brian Pedersen 63.8 6
60 2375 Carsten Kjærgaard 63.7 3
61 2990 Tommy Hansen 63.5 4
62 1407 Henrik Fink Stidsen 63.3 3
63 1151 Arne Josefsen 62.8 5
505 Peter Worsøe 62.8 6
65 3026 Jens Jørgensen 62.5 4
66 935 Jesper Maack 62.0 3
1724 Lars Madsen 62.0 4
68 3638 Lars Kjeldsen 61.8 4
69 1786 Torben Hviid 61.3 3
2628 Henrik Nygaard Jensen 61.3 4
71 4947 Jesper Just 60.8 4
72 3519 Henrik Holbech 60.3 3
3867 Svend Drøhse 60.3 4
74 4561 Max Jensen 60.2 5
75 1348 Erik Jørgensen 60.0 3
3727 Julian Nielsen 60.0 3
3465 Danny Golan 60.0 4
78 1851 Bent Hansen 58.5 4
Periode: 01 Jan, 2022 - 31 Dec, 2022 spillere med mindst 3 runder
Nr Vgc nr. Navn Netto # runder.
1 1235 Jørgen Basse 70.0 3
2 1348 Erik Jørgensen 70.3 3
3 1330 Jørgen Hansen 70.7 3
418 Niels Lysgaard-Madsen 70.7 3
5 380 Jan Bertelsen 71.0 3
6 1700 Keld Hindhede 71.0 4
7 1532 Alfred Korsgaard 71.5 4
8 284 Brian Danebod 71.8 4
9 1270 Lars Bo Cæsius 72.0 3
10 5236 Jakob Just Bentsen 72.7 3
11 278 Bjarne Grann 73.0 3
12 2903 Jan Carlsen 73.3 4
13 1724 Lars Madsen 73.3 3
14 4125 Thomas Mikkelsen 74.0 3
15 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 74.0 4
16 1322 Keld Hertz Hansen 74.3 4
17 1293 Lars Christiansen 74.7 3
764 Brian Madsen 74.7 3
19 1869 Jan Fredsted 74.8 4
1530 Mikael FPM Hansen 74.8 4
21 444 Christian Taul 75.0 3
22 925 John Poulsen 75.0 4
1701 Paul Sørensen 75.0 4
24 630 Claus Frandsen 75.3 4
25 1640 Henrik Mikkelsen 75.3 3
2672 Søren Priess Gade 75.3 3
27 2940 Lars Therkelsen 75.7 3
1113 Jesper Hansen 75.7 3
29 1437 Svend Erik Skovhus 76.0 3
30 505 Peter Worsøe 76.0 4
428 Jakob Preuss 76.0 4
32 1661 Peter Larsen 76.7 3
33 4561 Max Jensen 76.8 4
34 3385 Steen Petersen 77.0 3
422 John Christiansen 77.0 3
1151 Arne Josefsen 77.0 3
37 1154 Christian Hvarre 77.0 4
2990 Tommy Hansen 77.0 4
39 2465 Paul Ruston 77.3 4
40 3062 Per Møller 77.3 3
41 1837 Lars Frandsen 77.5 4
42 3495 Henning Mathiasen 77.7 3
43 3867 Svend Drøhse 77.8 4
1553 Kim Vinther 77.8 4
45 2375 Carsten Kjærgaard 78.0 3
46 1698 Lars M. Hansen 78.0 4
47 4036 Jørn Bylling Andersen 78.3 3
48 4947 Jesper Just 79.3 4
49 1596 Aage Johansen 79.3 3
50 518 Anker Jakobsen 80.3 4
4316 Brian Hansen 80.3 4
52 935 Jesper Maack 82.3 3
53 4407 Poul Erik Cæsius 84.0 3
54 3191 Flemming Mørk 85.0 4
55 3727 Julian Nielsen 87.0 3
Periode: 01 Jan, 2022 - 31 Dec, 2022 spillere med mindst 3 runder
Nr Vgc nr. Navn Puts # runder.
1 1724 Lars Madsen 27.3 3
2 284 Brian Danebod 28.7 3
3 1700 Keld Hindhede 28.8 4
1701 Paul Sørensen 28.8 4
5 3062 Per Møller 29.0 3
6 505 Peter Worsøe 29.3 4
7 380 Jan Bertelsen 29.7 3
8 2465 Paul Ruston 29.8 4
9 1270 Lars Bo Cæsius 30.0 3
10 422 John Christiansen 30.3 3
11 1532 Alfred Korsgaard 30.5 4
12 1640 Henrik Mikkelsen 30.7 3
13 3495 Henning Mathiasen 31.0 3
630 Claus Frandsen 31.0 4
15 418 Niels Lysgaard-Madsen 31.3 3
1596 Aage Johansen 31.3 3
278 Bjarne Grann 31.3 3
1348 Erik Jørgensen 31.3 3
2672 Søren Priess Gade 31.3 3
20 1869 Jan Fredsted 31.5 4
21 1661 Peter Larsen 31.7 3
1293 Lars Christiansen 31.7 3
23 428 Jakob Preuss 31.8 4
24 1235 Jørgen Basse 32.0 3
1330 Jørgen Hansen 32.0 3
4125 Thomas Mikkelsen 32.0 3
5236 Jakob Just Bentsen 32.0 3
1837 Lars Frandsen 32.0 4
29 1698 Lars M. Hansen 32.3 4
30 444 Christian Taul 32.3 3
764 Brian Madsen 32.3 3
32 1437 Svend Erik Skovhus 32.7 3
3385 Steen Petersen 32.7 3
2940 Lars Therkelsen 32.7 3
35 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 32.8 4
1322 Keld Hertz Hansen 32.8 4
37 1553 Kim Vinther 33.0 4
4947 Jesper Just 33.0 4
39 1113 Jesper Hansen 33.3 3
40 1530 Mikael FPM Hansen 33.5 4
41 2375 Carsten Kjærgaard 33.7 3
42 925 John Poulsen 33.8 4
43 1151 Arne Josefsen 34.0 3
518 Anker Jakobsen 34.0 4
45 1154 Christian Hvarre 34.3 4
46 4561 Max Jensen 34.5 4
2990 Tommy Hansen 34.5 4
3191 Flemming Mørk 34.5 4
49 3867 Svend Drøhse 34.8 4
50 4316 Brian Hansen 35.3 4
2903 Jan Carlsen 35.3 4
52 935 Jesper Maack 35.7 3
53 4036 Jørn Bylling Andersen 36.7 3
54 4407 Poul Erik Cæsius 37.3 3
55 3727 Julian Nielsen 37.7 3
Periode: 01 Jan, 2022 - 31 Dec, 2022 spillere med mindst 3 runder
Nr Vgc nr. Navn Birdies # runder.
1 1700 Keld Hindhede 7 21
2 630 Claus Frandsen 6 14
3 720 Brian Pedersen 6 15
2465 Paul Ruston 6 15
5 422 John Christiansen 5 15
6 1701 Paul Sørensen 5 18
3385 Steen Petersen 5 18
8 4125 Thomas Mikkelsen 4 13
380 Jan Bertelsen 4 13
10 4316 Brian Hansen 4 14
11 2386 Rene Kildsgaard 3 9
12 284 Brian Danebod 3 12
13 418 Niels Lysgaard-Madsen 3 17
1869 Jan Fredsted 3 17
3495 Henning Mathiasen 3 17
16 505 Peter Worsøe 3 18
1530 Mikael FPM Hansen 3 18
18 3062 Per Møller 3 19
19 2940 Lars Therkelsen 3 22
20 3727 Julian Nielsen 2 7
21 1661 Peter Larsen 2 11
850 Lars Melson 2 11
23 1640 Henrik Mikkelsen 2 13
3191 Flemming Mørk 2 13
25 1795 Michael Suhr 2 14
1322 Keld Hertz Hansen 2 14
27 1315 Kent Brejnholt 2 15
4407 Poul Erik Cæsius 2 15
29 1532 Alfred Korsgaard 2 16
30 5236 Jakob Just Bentsen 2 17
31 1553 Kim Vinther 2 18
32 1270 Lars Bo Cæsius 2 21
33 1995 Mikkel Mikkelsen 1 4
34 1720 Lars Peter Andersen 1 7
35 4541 Hans Peter Munk-Andersen 1 8
36 3519 Henrik Holbech 1 9
37 2993 Keld Clausen 1 10
1549 Thorkild Høj 1 10
39 925 John Poulsen 1 11
542 Bjarne Petersen 1 11
230 Peter Leth Kjær 1 11
278 Bjarne Grann 1 11
1786 Torben Hviid 1 11
44 1698 Lars M. Hansen 1 12
45 1939 Michael Kaltoft 1 13
3638 Lars Kjeldsen 1 13
3465 Danny Golan 1 13
48 3129 Lars Pihl 1 14
1596 Aage Johansen 1 14
1330 Jørgen Hansen 1 14
1461 Brian Jensen 1 14
1151 Arne Josefsen 1 14
53 1293 Lars Christiansen 1 15
1113 Jesper Hansen 1 15
1724 Lars Madsen 1 15
2302 Hans Henrik Mathiasen 1 15
57 2903 Jan Carlsen 1 16
1319 Hans Jørgen B. Nielsen 1 16
1235 Jørgen Basse 1 16
60 2489 Frede Søgaard 1 17
4561 Max Jensen 1 17
62 2672 Søren Priess Gade 1 18
428 Jakob Preuss 1 18
64 2990 Tommy Hansen 1 19
4520 Kent Neupart Jacobsen 1 19
Periode: 01 Jan, 2022 - 31 Dec, 2022 det er en total af Stableford point for alle matcher
Nr Vgc nr. Navn Points Snit # runder.
1 1270 Lars Bo Cæsius 730 34 21
2 2940 Lars Therkelsen 719 32 22
3 1700 Keld Hindhede 713 33 21
4 1154 Christian Hvarre 697 31 22
5 518 Anker Jakobsen 620 32 19
6 2990 Tommy Hansen 602 31 19
7 3062 Per Møller 591 31 19
8 1701 Paul Sørensen 590 32 18
9 1530 Mikael FPM Hansen 589 32 18
10 428 Jakob Preuss 583 32 18
11 3385 Steen Petersen 579 32 18
12 4520 Kent Neupart Jacobsen 579 30 19
13 418 Niels Lysgaard-Madsen 575 33 17
14 3495 Henning Mathiasen 569 33 17
15 505 Peter Worsøe 569 31 18
16 1553 Kim Vinther 564 31 18
17 2672 Søren Priess Gade 561 31 18
18 1869 Jan Fredsted 558 32 17
19 1532 Alfred Korsgaard 543 33 16
20 5236 Jakob Just Bentsen 543 31 17
21 1235 Jørgen Basse 540 33 16
22 1437 Svend Erik Skovhus 539 33 16
23 1217 Stig Brogård Andersen 537 31 17
24 2489 Frede Søgaard 522 30 17
25 764 Brian Madsen 519 32 16
2903 Jan Carlsen 519 32 16
27 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 506 31 16
28 4561 Max Jensen 501 29 17
29 444 Christian Taul 499 33 15
30 2465 Paul Ruston 492 32 15
31 1113 Jesper Hansen 487 32 15
32 422 John Christiansen 485 32 15
33 1293 Lars Christiansen 477 31 15
34 1330 Jørgen Hansen 469 33 14
35 1315 Kent Brejnholt 469 31 15
36 1724 Lars Madsen 468 31 15
37 630 Claus Frandsen 460 32 14
38 720 Brian Pedersen 459 30 15
39 4407 Poul Erik Cæsius 458 30 15
40 1322 Keld Hertz Hansen 454 32 14
41 1795 Michael Suhr 450 32 14
42 2302 Hans Henrik Mathiasen 447 29 15
43 3132 Ole Mathiasen 446 31 14
44 1640 Henrik Mikkelsen 443 34 13
45 3129 Lars Pihl 443 31 14
46 3867 Svend Drøhse 440 29 15
47 1939 Michael Kaltoft 429 33 13
48 4316 Brian Hansen 427 30 14
49 1596 Aage Johansen 417 29 14
50 380 Jan Bertelsen 416 32 13
51 4125 Thomas Mikkelsen 408 31 13
52 284 Brian Danebod 398 33 12
53 1461 Brian Jensen 388 27 14
54 1151 Arne Josefsen 386 27 14
55 3465 Danny Golan 384 29 13
56 925 John Poulsen 377 34 11
57 3638 Lars Kjeldsen 376 28 13
58 4462 Uffe Mikkelsen 368 33 11
542 Bjarne Petersen 368 33 11
60 278 Bjarne Grann 365 33 11
61 1698 Lars M. Hansen 363 30 12
62 850 Lars Melson 355 32 11
63 3191 Flemming Mørk 353 27 13
64 1348 Erik Jørgensen 348 31 11
65 1661 Peter Larsen 346 31 11
66 230 Peter Leth Kjær 336 30 11
67 4947 Jesper Just 330 27 12
68 2375 Carsten Kjærgaard 328 29 11
69 4036 Jørn Bylling Andersen 323 32 10
70 828 Bent Rotbøl 323 29 11
71 1786 Torben Hviid 318 28 11
72 1549 Thorkild Høj 314 31 10
73 2993 Keld Clausen 310 31 10
74 1084 Frank L. Andersen 304 30 10
75 2628 Henrik Nygaard Jensen 303 27 11
76 1837 Lars Frandsen 300 30 10
77 1407 Henrik Fink Stidsen 292 29 10
78 4548 Peter Sørensen 291 32 9
79 2386 Rene Kildsgaard 285 31 9
80 3026 Jens Jørgensen 279 31 9
81 4348 Michael Rand 259 32 8
82 935 Jesper Maack 249 27 9
83 4541 Hans Peter Munk-Andersen 242 30 8
84 3519 Henrik Holbech 232 25 9
85 932 Cliff Gandrup Hansen 227 32 7
86 1720 Lars Peter Andersen 217 31 7
87 2883 Peter Kristensen 183 30 6
88 2583 Kenn Pontoppidan 175 29 6
89 3727 Julian Nielsen 168 24 7
90 1541 Frank Lawcock 166 27 6
91 1644 Nikolaj Mikkelsen 131 26 5
92 4228 Gert Haagensen Nielsen 124 31 4
93 1995 Mikkel Mikkelsen 111 27 4
94 1851 Bent Hansen 98 24 4
95 1311 Lars Knudsen 93 31 3
96 1445 Palle Pagh 84 28 3
97 111 Palle mini Jensen 71 35 2
98 2911 Ib Langkjær 55 27 2
99 607 Søren Klerke 50 16 3
100 1963 Jesper Gam 34 11 3
101 3582 Jørgen Poulsen 29 29 1
102 2998 Svend Nicolaisen 28 28 1
103 1930 Stig Caspersen 24 24 1
Periode: 01 Jan, 2022 - 31 Dec, 2022
Dato Vgc nr. Navn Bane Points
torsdag 11 aug 1596 Aage Johansen Vejle, Sletten/Parken 41
torsdag 4 aug 925 John Poulsen Vejle, Parken/Skoven 44
torsdag 28 jul 1330 Jørgen Hansen Vejle, Sletten/Parken 42
torsdag 21 jul 1330 Jørgen Hansen Vejle, Skoven/Sletten 40
torsdag 14 jul 1939 Michael Kaltoft Vejle, Sletten/Parken 42
torsdag 7 jul 542 Bjarne Petersen Vejle, Parken/Skoven 39
torsdag 30 jun 1437 Svend Erik Skovhus Vejle, Skoven/Sletten 40
søndag 26 jun 1154 Christian Hvarre Svendborg, Svendborg 43
lørdag 25 jun 1270 Lars Bo Cæsius Midtfyns GK, Tee 56 40
torsdag 23 jun 5236 Jakob Just Bentsen Vejle, Sletten/Parken 42
torsdag 16 jun 230 Peter Leth Kjær Hedensted, Hedensted 41
torsdag 9 jun 1437 Svend Erik Skovhus Vejle, Parken/Skoven 40
torsdag 2 jun 1700 Keld Hindhede Vejle, Skoven/Sletten 42
lørdag 21 maj 2940 Lars Therkelsen Mariager, Mariager 41
torsdag 19 maj 518 Anker Jakobsen Vejle, Parken/Skoven 44
torsdag 12 maj 1437 Svend Erik Skovhus Vejle, Sletten/Parken 40
torsdag 5 maj 1530 Mikael FPM Hansen Vejle, Parken/Skoven 43
torsdag 28 apr 1319 Hans Jørgen B. Nielsen Vejle, Sletten/Parken 43
torsdag 21 apr 1322 Keld Hertz Hansen Vejle, Parken/Skoven 42
torsdag 7 apr 1795 Michael Suhr Vejle, Sletten/Parken 40
torsdag 31 mar 1939 Michael Kaltoft Vejle, Sletten/Parken 36
torsdag 24 mar 1700 Keld Hindhede Vejle, Sletten/Parken 40
lørdag 19 mar 4407 Poul Erik Cæsius Vejle, Trio 38
onsdag 2 mar 1640 Henrik Mikkelsen Lars Vegas, Lars Vegas 43
onsdag 23 feb 1644 Nikolaj Mikkelsen Lars Vegas, Lars Vegas 46
onsdag 16 feb 1530 Mikael FPM Hansen Lars Vegas, Lars Vegas 46
onsdag 9 feb 4036 Jørn Bylling Andersen Lars Vegas, Lars Vegas 47
onsdag 2 feb 2903 Jan Carlsen Lars Vegas, Lars Vegas 46
onsdag 26 jan 1640 Henrik Mikkelsen Lars Vegas, Lars Vegas 42
onsdag 19 jan 1995 Mikkel Mikkelsen Lars Vegas, Lars Vegas 46
onsdag 5 jan 428 Jakob Preuss Lars Vegas, Lars Vegas 44
Periode: 01 Jan, 2022 - 31 Dec, 2022
Nr Vgc nr. Navn Points # runder.
1 1724 Lars Madsen 16 7
2 1869 Jan Fredsted 15 6
2940 Lars Therkelsen 15 6
4 1640 Henrik Mikkelsen 14 5
5 1532 Alfred Korsgaard 14 6
6 505 Peter Worsøe 14 7
2903 Jan Carlsen 14 7
8 1322 Keld Hertz Hansen 13 5
1786 Torben Hviid 13 5
10 1270 Lars Bo Cæsius 13 6
278 Bjarne Grann 13 6
284 Brian Danebod 13 6
4561 Max Jensen 13 6
14 1154 Christian Hvarre 13 7
1700 Keld Hindhede 13 7
1701 Paul Sørensen 13 7
17 4348 Michael Rand 12 5
3191 Flemming Mørk 12 5
19 3495 Henning Mathiasen 12 6
2990 Tommy Hansen 12 6
1553 Kim Vinther 12 6
925 John Poulsen 12 6
23 380 Jan Bertelsen 11 5
418 Niels Lysgaard-Madsen 11 5
1348 Erik Jørgensen 11 5
2375 Carsten Kjærgaard 11 5
4125 Thomas Mikkelsen 11 5
4947 Jesper Just 11 5
29 1530 Mikael FPM Hansen 11 6
428 Jakob Preuss 11 6
444 Christian Taul 11 6
1235 Jørgen Basse 11 6
33 2465 Paul Ruston 11 7
5236 Jakob Just Bentsen 11 7
35 1795 Michael Suhr 10 5
422 John Christiansen 10 5
764 Brian Madsen 10 5
38 1217 Stig Brogård Andersen 10 6
2489 Frede Søgaard 10 6
1437 Svend Erik Skovhus 10 6
41 230 Peter Leth Kjær 9 4
3385 Steen Petersen 9 4
43 4520 Kent Neupart Jacobsen 9 5
4036 Jørn Bylling Andersen 9 5
630 Claus Frandsen 9 5
1113 Jesper Hansen 9 5
1151 Arne Josefsen 9 5
1319 Hans Jørgen B. Nielsen 9 5
1549 Thorkild Høj 9 5
50 3062 Per Møller 9 6
2672 Søren Priess Gade 9 6
52 3129 Lars Pihl 8 3
3638 Lars Kjeldsen 8 3
54 2386 Rene Kildsgaard 8 4
1084 Frank L. Andersen 8 4
56 1293 Lars Christiansen 8 5
1330 Jørgen Hansen 8 5
1939 Michael Kaltoft 8 5
59 1407 Henrik Fink Stidsen 7 3
3519 Henrik Holbech 7 3
61 2302 Hans Henrik Mathiasen 7 4
1720 Lars Peter Andersen 7 4
1837 Lars Frandsen 7 4
64 3132 Ole Mathiasen 7 6
65 518 Anker Jakobsen 7 7
66 935 Jesper Maack 6 3
2583 Kenn Pontoppidan 6 3
2993 Keld Clausen 6 3
69 3465 Danny Golan 6 4
70 3867 Svend Drøhse 6 5
1698 Lars M. Hansen 6 5
72 1995 Mikkel Mikkelsen 5 2
850 Lars Melson 5 2
4228 Gert Haagensen Nielsen 5 2
4548 Peter Sørensen 5 2
76 4541 Hans Peter Munk-Andersen 5 3
4407 Poul Erik Cæsius 5 3
78 3727 Julian Nielsen 5 4
1661 Peter Larsen 5 4
80 1315 Kent Brejnholt 5 5
720 Brian Pedersen 5 5
82 4462 Uffe Mikkelsen 4 2
83 828 Bent Rotbøl 4 3
542 Bjarne Petersen 4 3
85 1596 Aage Johansen 4 5
86 1644 Nikolaj Mikkelsen 3 1
3026 Jens Jørgensen 3 1
88 932 Cliff Gandrup Hansen 3 2
89 1461 Brian Jensen 3 4
90 4316 Brian Hansen 3 5
91 1445 Palle Pagh 2 1
92 1541 Frank Lawcock 2 2
2628 Henrik Nygaard Jensen 2 2
1851 Bent Hansen 2 2
2883 Peter Kristensen 2 2
96 3582 Jørgen Poulsen 1 1
97 1311 Lars Knudsen 1 2
98 1963 Jesper Gam 0 1
1930 Stig Caspersen 0 1
100 607 Søren Klerke 0 0
111 Palle mini Jensen 0 0
2911 Ib Langkjær 0 0
2998 Svend Nicolaisen 0 0
Periode: 01 Jan, 2022 - 31 Dec, 2022
Nr Vgc nr. Navn Bane Hul Afstand (cm).
1 1795 Michael Suhr 21 Apr, Parken/Skoven Parken 8 0
422 John Christiansen 5 May, Parken/Skoven Skoven 7 0
422 John Christiansen 5 May, Parken/Skoven Skoven 7 0
3385 Steen Petersen 16 Jun, Hedensted Hul 3 0
1869 Jan Fredsted 16 Jun, Hedensted Hul 9 0
505 Peter Worsøe 16 Jun, Hedensted Hul 13 0
7 1869 Jan Fredsted 23 Jun, Sletten/Parken Parken 3 42
8 4407 Poul Erik Cæsius 21 Jul, Skoven/Sletten Skoven 4 85
9 5236 Jakob Just Bentsen 21 Apr, Parken/Skoven Skoven 7 117
10 4407 Poul Erik Cæsius 9 Jun, Parken/Skoven Parken 3 129
11 3519 Henrik Holbech 7 Jul, Parken/Skoven Skoven 7 132
12 1869 Jan Fredsted 9 Jun, Parken/Skoven Skoven 7 138
13 3727 Julian Nielsen 19 May, Parken/Skoven Parken 8 149
14 1293 Lars Christiansen 24 Mar, Sletten/Parken Sletten 6 156
15 3062 Per Møller 30 Jun, Skoven/Sletten Sletten 2 172
16 444 Christian Taul 7 Jul, Parken/Skoven Parken 3 187
17 444 Christian Taul 7 Apr, Sletten/Parken Parken 3 200
18 422 John Christiansen 4 Aug, Parken/Skoven Skoven 4 219
19 2386 Rene Kildsgaard 23 Jun, Sletten/Parken Sletten 5 245
20 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 5 May, Parken/Skoven Skoven 4 246
21 505 Peter Worsøe 2 Jun, Skoven/Sletten Sletten 6 248
22 418 Niels Lysgaard-Madsen 21 May, Mariager Hul 9 275
23 505 Peter Worsøe 11 Aug, Sletten/Parken Sletten 6 276
24 764 Brian Madsen 19 May, Parken/Skoven Skoven 7 282
25 505 Peter Worsøe 28 Apr, Sletten/Parken Parken 8 303
26 720 Brian Pedersen 30 Jun, Skoven/Sletten Skoven 8 305
380 Jan Bertelsen 11 Aug, Sletten/Parken Parken 8 305
28 1530 Mikael FPM Hansen 28 Jul, Sletten/Parken Sletten 2 308
29 1270 Lars Bo Cæsius 14 Jul, Sletten/Parken Sletten 5 342
30 1995 Mikkel Mikkelsen 21 Jul, Skoven/Sletten Sletten 6 356
31 1553 Kim Vinther 4 Aug, Parken/Skoven Parken 8 363
32 1700 Keld Hindhede 31 Mar, Sletten/Parken Skoven 9 371
33 284 Brian Danebod 24 Mar, Sletten/Parken Parken 8 390
34 1869 Jan Fredsted 7 Apr, Sletten/Parken Sletten 2 416
35 2465 Paul Ruston 28 Jul, Sletten/Parken Parken 3 420
36 1530 Mikael FPM Hansen 28 Apr, Sletten/Parken Sletten 5 442
37 1869 Jan Fredsted 2 Jun, Skoven/Sletten Sletten 2 467
38 4548 Peter Sørensen 31 Mar, Sletten/Parken Sletten 2 481
39 1701 Paul Sørensen 9 Jun, Parken/Skoven Parken 8 524
40 2465 Paul Ruston 14 Jul, Sletten/Parken Parken 8 531
41 1869 Jan Fredsted 21 May, Mariager Hul 9 630
Periode: 01 Nov, 2021 - 01 Apr, 2022 det er en total af Stableford point for de 5 bedste matcher
Nr Vgc nr. Navn Points Snit # runder.
1 1644 Nikolaj Mikkelsen 222 44 5
2 1530 Mikael FPM Hansen 218 43 5
3 428 Jakob Preuss 213 42 5
4 1640 Henrik Mikkelsen 212 42 5
5 1995 Mikkel Mikkelsen 206 41 5
2903 Jan Carlsen 206 41 5
7 3026 Jens Jørgensen 205 41 5
8 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 189 37 5
9 230 Peter Leth Kjær 183 36 5
10 1461 Brian Jensen 182 36 5
11 1700 Keld Hindhede 181 36 5
12 1270 Lars Bo Cæsius 177 35 5
13 3062 Per Møller 173 34 5
14 2993 Keld Clausen 171 34 5
15 1698 Lars M. Hansen 170 34 5
16 1532 Alfred Korsgaard 167 33 5
17 1724 Lars Madsen 163 32 5
18 4407 Poul Erik Cæsius 159 31 5
19 1151 Arne Josefsen 155 31 5
20 1939 Michael Kaltoft 138 27 5
21 4036 Jørn Bylling Andersen 123 41 3
22 3385 Steen Petersen 102 34 3
23 4125 Thomas Mikkelsen 100 33 3
24 1795 Michael Suhr 98 32 3
25 1113 Jesper Hansen 87 29 3
26 1661 Peter Larsen 84 28 3
27 850 Lars Melson 69 23 3
28 1154 Christian Hvarre 68 34 2
29 1701 Paul Sørensen 66 33 2
30 4348 Michael Rand 59 29 2
31 1786 Torben Hviid 45 22 2
32 1869 Jan Fredsted 39 39 1
3129 Lars Pihl 39 39 1
34 3132 Ole Mathiasen 38 38 1
35 2672 Søren Priess Gade 32 32 1
36 2102 Brian Dürr Holmslykke 31 31 1
37 4541 Hans Peter Munk-Andersen 30 30 1
38 2375 Carsten Kjærgaard 26 26 1
39 4462 Uffe Mikkelsen 23 23 1
;