;

Ranglister

Periode: 24 Aug, 2020 - 24 Aug, 2021
Nr Vgc nr. Navn Points Min.
1 444 A Christian Taul 38 0
2 380 A Jan Bertelsen 35 0
1270 B Lars Bo Cæsius 35 0
4 418 A Niels Lysgaard-Madsen 34 0
5 505 A Peter Worsøe 33 0
1869 A Jan Pedersen 33 0
7 1553 A Kim Vinther 28 0
8 3132 A Ole Mathiasen 27 0
9 1939 A Michael Kaltoft 26 0
2990 B Tommy Hansen 26 0
1322 B Keld Hertz Hansen 26 0
12 850 B Lars Melson 23 0
2672 A Søren Priess Gade 23 0
1700 A Keld Hindhede 23 0
15 230 B Peter Leth Kjær 22 0
1348 A Erik Jørgensen 22 0
17 720 A Brian Pedersen 21 0
18 764 A Brian Madsen 19 0
1113 A Jesper Hansen 19 0
1837 B Lars Frandsen 19 0
2903 B Jan Carlsen 19 0
2993 B Keld Clausen 19 0
23 1304 B Cyril Kristensen 18 0
24 2489 A Frede "F" Søgaard 17 0
2142 B Erik W. Pedersen 17 0
26 1315 A Kent Brejnholt 16 0
607 B Søren Klerke 16 0
28 630 A Claus Frandsen 15 0
1786 A Torben Hviid 15 0
30 2009 B Brian Aslak Sørensen 14 0
2465 A Paul Ruston 14 0
3129 B Lars Pihl 14 0
542 B Bjarne Petersen 14 0
4125 A Thomas Mikkelsen 14 0
35 3385 B Steen Petersen 13 0
606 B Flemming Faurholm 13 0
422 A John Christiansen 13 0
3062 A Per Møller 13 0
1851 B Bent Hansen 13 0
40 2628 B Henrik Nygaard Jensen 12 0
2911 B Ib Langkjær 12 0
1437 B Svend Erik Skovhus 12 0
111 A Palle mini Jensen 12 0
44 1084 B Frank L. Andersen 11 0
278 B Bjarne Grann 11 0
3039 B Palle Hvid Jensen 11 0
1596 B Aage "Grill" Johansen 11 0
48 1530 A Mikael Pokermester Hansen 10 0
1698 A Lars M. Hansen 10 0
2583 B Kenn Pontoppidan 10 0
925 B John Poulsen 10 0
1311 B Lars Knudsen 10 0
53 1532 A Alfred Korsgaard 9 0
1549 A Thorkild Høj 9 0
3867 B Svend Drøhse 9 0
56 4561 B Max Jensen 8 0
3191 B Flemming Mørk 8 0
1701 A Paul Sørensen 8 0
1795 A Michael Suhr 8 0
2940 B Lars Therkelsen 8 0
1293 A Lars Christiansen 8 0
1503 B Jesper Thinggaard 8 0
1370 B Ole Pagh 8 0
935 B Jesper Maack 8 0
284 A Brian Danebod 8 0
518 B Anker Jakobsen 8 0
428 A Jakob Preuss 8 0
68 1724 A Lars Madsen 7 0
69 2375 B Carsten Kjærgaard 5 0
2883 B Peter Kristensen 5 0
1217 B Stig Brogård Andersen 5 0
1235 B Jørgen Basse 5 0
4547 A Bent Jacobsen 5 0
74 4520 B Kent Neupart Jacobsen 4 0
3495 A Henning Mathiasen 4 0
4228 B Gert Haagensen Nielsen 4 0
4348 B Michael Rand 4 0
78 828 A Bent Rotbøl 3 0
661 B Jens Michael Jørgensen 3 0
1644 A Nikolaj Mikkelsen 3 0
81 1541 B Frank Lawcock 2 0
2998 B Svend Nicolaisen 2 0
3026 B Jens Jørgensen 2 0
1330 B Jørgen Hansen 2 0
1445 B Palle Pagh 2 0
86 1407 A Henrik Fink Stidsen 1 0
1640 B Henrik Mikkelsen 1 0
4462 B Uffe Mikkelsen 1 0
4476 B Henrik Rasmussen 1 0
4212 B Lasse Drøhse 1 0
Periode: 01 Jan, 2021 - 31 Dec, 2021 spillere med mindst 1 runder
Nr Vgc nr. Navn Brutto # runder.
Periode: 01 Jan, 2021 - 31 Dec, 2021 spillere med mindst 1 runder
Nr Vgc nr. Navn Hallington # runder.
Periode: 01 Jan, 2021 - 31 Dec, 2021 spillere med mindst 1 runder
Nr Vgc nr. Navn Netto # runder.
Periode: 01 Jan, 2021 - 31 Dec, 2021 spillere med mindst 1 runder
Nr Vgc nr. Navn Puts # runder.
Periode: 01 Jan, 2021 - 31 Dec, 2021 spillere med mindst 1 runder
Nr Vgc nr. Navn Birdies # runder.
Periode: 01 Jan, 2021 - 31 Dec, 2021 det er en total af Stableford point for alle matcher
Nr Vgc nr. Navn Points Snit # runder.
Periode: 01 Jan, 2021 - 31 Dec, 2021
Dato Vgc nr. Navn Bane Points
Periode: 01 Jan, 2021 - 31 Dec, 2021
Nr Vgc nr. Navn Points # runder.
Periode: 01 Jan, 2021 - 31 Dec, 2021
Nr Vgc nr. Navn Bane Hul Afstand (cm).
;