;

Beskrivelse

For at et medlem af MS kan udnævnes til æresmedlem af VGCMS skal han leve op til mindst to af disse tre kriterier (evt. alle tre kriterier).
  1. Medlem af VGCMS i mindst 25 år.
  2. Arbejdet frivilligt til glæde for medlemmer af VGCMS i mindst 5 år.
  3. Foretaget handlinger, der vurderes som særligt positivt for foreningen VGCMS.
Regler for indstilling og udnævnelse af æresmedlemmer:
  • Der kan max. udnævnes  et æresmedlem pr. år.
  • Medlemmer af VGCMS kan indstille personer til præsidiet, som vurderer og beslutter, om indstillingen skal føre til en udnævnelse. Er der flere end en indstillet person, der opfylder kriterierne, beslutter præsidiet, hvem der skal udnævnes. Præsidiet kan ligeledes af egen drift udnævne et æresmedlem.
  • Æresmedlemmer udnævnes på afslutningsaftenen. Med udnævnelsen følger en gave fra præsidiet, ligesom æresmedlemmer får deres navn på væggen i VGCs klubhus.
  • Æresmedlemmer betaler i det første år efter udnævnelsen til æresmedlem ikke kontingent for medlemskabet af VGCMS. Herefter betales kontingent som alle andre medlemmer. 
Årstal Navn
2023 Jørgen Hansen
2022 Bent Rotbøl
2021 Lars Melson
2020 Henning Madsen